ΦΤΕΡΩΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

 

Μεγάλο στοκ σε φτερωτές εσωτερικών μονάδων , καινούργιες και μεταχειρισμένες .Για την αναζήτηση

φτερωτής που δεν  υπάρχει στην παρακάτω λίστα είναι απαραίτητες οι διαστάσεις η το δείγμα .

  

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΡΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΦΤΕΡΩΤΩΝ  

 

 

1  :  Mήκος 

 

2 : Διάμετρος 

 

3 : Mήκος άξονα ( αριστερά στο κουζινέτο ) 

 

4 : Μήκος άξονα  ( δεξιά προς το μοτέρ ) , εκτός αν έχει εσωτερική βίδα . 

 

giclimaftenew 17 

 


    Χ = ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ

     Τελευταία ενημέρωση 15 /1 / 2021

                   

 

 

3116-48-1

3149-81-1

3182-3213-1

3214-46-1

3247-80-1

3281-3312-1

2282019 

 22820192

 

 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΤΕΡΩΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

 

 

 

 

 Συντήρηση κλιματιστικών service - Επισκευές κλιματιστικών