Δραπετσώνα / Πειραιάς Αγίου Δημητρίου 62

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει συντήρηση και επισκευή καυστήρων. 

'Ολες οι εργασίες πραγματοποιούνται από αδειούχους τεχνικούς.   

 

Η συντήρηση καυστήρων περιλαμβάνει :    

 • Καθαρισμό λέβητα  

Ο καθαρισμός λέβητα γίνεται με ειδικές συρμάτινες βούρτσες οι οποίες αποκολλούν τα κατάλοιπα από τον φλογοθάλαμο και τους φλογοαυλούς (τούμπο) του λέβητα. Η απομάκρυνση των καταλοίπων γίνεται με ηλεκτρική σκούπα υψηλής απόδοσης.  

 • Έλεγχο και καθαρισμό εξαρτημάτων καυστήρα  
 • Καθαρισμό ή αντικατάσταση μπέκ του καυστήρα  
 • Καθαρισμό ακίδων ανάφλεξης  
 • Καθαρισμό και έλεγχο φωτοκύτταρου  
 • Καθαρισμό στροβιλιστήρα  
 • Καθαρισμό και μέτρηση αντλίας πετρελαίου  
 • Καθαρισμό φίλτρων πετρελαίου  
 • Έλεγχο διαρροών πετρελαίου  

Ο πρώτος έλεγχος διαρροών γίνεται στις σωληνώσεις μεταφοράς πετρελαίου προς τον καυστήρα   Ο δεύτερος έλεγχος διαρροών γίνεται στην αντλία   Έλεγχο καπνοδόχου  

 • Ελέγχουμε τον ελκυσμό της καμινάδας με ειδικά ηλεκτρονικά μηχανήματα  
 • Μέτρηση καυσαερίων και ρύθμιση καυστήρα  

Η μέτρηση καυσαερίων και απόδοσης είναι η σημαντικότερη εργασία στις συντηρήσεις καυστήρων. Είναι η εργασία που εξοικονομεί καύσιμη ύλη, αυξάνει την απόδοση του λέβητα και δημιουργεί καύση φιλική προς το περιβάλλον.