ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ : 17 € ( στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο φπα )

-  Xημικός καθαρισμός εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας με ειδικό μυκητοκτόνο υγρό

- Ελεγχος διαρροής και μέτρηση ψυκτικού υγρού 

- Ελεγχος και καθαρισμός αποχεύτεσης 

- Ελεγχος και σύσφιξη των καλωδίων

- Ηλεκτρονική μέτρηση θερμοκρασίας εξαγωγής αέρα

- Ηλεκτρονική μέτρηση καθαρότητας του αερα Air quality Tester

 

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ : 25 € ( στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο φπα )

 

-  Xημικός καθαρισμός εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας με ειδικό μυκητοκτόνο υγρό

- Ελεγχος διαρροής και μέτρηση ψυκτικού υγρού 

- Ελεγχος και καθαρισμός αποχεύτεσης 

- Ελεγχος και σύσφιξη των καλωδίων

- Ηλεκτρονική μέτρηση θερμοκρασίας εξαγωγής αέρα

- Ηλεκτρονική μέτρηση καθαρότητας του αερα Air quality Tester

 

+ Χημικός καθαρισμός εσωτερικής φτερωτής με ειδικά εργαλεία 

 

 

TΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 

 

9.000 + 12.000 Btu Από 65,00  €   (εως και 2 μέτρα σωλήνα )

18.000 Btu Από 75,00  €               (εως και 2 μέτρα σωλήνα )

24.000 Btu Από 90,00  €               (εως και 2 μέτρα σωλήνα )

 

 

Κόστος ελέγχου - επίσκεψη 20,00 € 

Αποξίλωση κλιματιστικού Από 15,00 € 

Αποξίλωση και μεταφορά κλιματιστικού Απο 20,00  €

Αλλαγή αποχεύτεσης κλιματιστικού εως 3 μέτρα 20,00 €

 

Οι  παραπάνω τιμές ισχύουν εντός λεκανοπεδίου Αττικής και δεν συμπεριλαμβάνουν  ΦΠΑ